Om Kali sikaran

KALI SIKARAN

Treningskonseptene for Kali Sikaran er: Panantukan (Filippinsk boksing), Sikaran (blanding av Filippinsk Kick/Thai-boksing), Kadena de Mano (nærkamp), Stickfighting (stokkekamp), Daga (knivforsvar) og Dumog (en type Filippinsk bryting). I Kali Sikaran er disse konseptene vevd sammen i et komplett og meget effektivt kampsystem.

 

PANANTUKAN, Filippinsk Boksing.

Inkluderer teknikker og strategier tatt fra vestlig boksing. Soning, bensveip og  trapping, metoder for å dytte, dra og fastholde gjør Panantukan til en spesiell og effektiv form for boksing.

Bruk av albuer, Gunting (slag mot nerver/muskler) og Checking (kontroll) av motstanderens armer er også mye brukt i Panantukan. Teknikkene trenes både med og uten hansker.

SIKARAN, Filippinsk Kick/Thaiboksing

Sikaran kompletterer Panantukan med flere håndteknikker, samt spark. Sikaran er lett gjenkjennelig på sitt bevegelsesmønster.

En Sikaranutøver trenes i soning og kontroll av avstand. Dette gir utøveren muligheten til å utøve en rekke forskjellige benteknikker. Fra spark mot bena (sipat) til høye spark av Thai-typen, samt teknikker med knærne. Tanken bak er å nå motstanderen uten selv å bli berørt.

 

STICKFIGHTING

De karakteristiske stokkene (eller machetene) innen Filippinsk kampkunst er velkjent blant de fleste kampsportutøvere. Treningen blir utført med en eller to stokker. Denne treningen er meget viktig også for utviklingen av ferdigheter med tomme hender. Ethvert framskritt i utførelsen av stokkteknikker, fører til et framskritt i Kali Sikarans håndteknikker. Trening med stokker forbedrer utøverens bevegelser, soning, koordinasjon og ”flow”-egenskaper. Teknikker som trenes her er angrep, blokkeringer og forsvar, avvæpninger, låser, kast og de velkjente filipinske ”flow”-drillene for å oppøve reaksjon og koordinasjon.

DAGA, knivforsvar

Er Kali Sikarans system for knivkamp. Knivforsvar er en velkjent spesialitet innen Filippinske kampkunster. Filippinske teknikker for knivkamp har influert politiets og militære knivforsvarsstrategier over hele verden. Før en starter med knivtrening innen Kali Sikaran, bør en gjennomgå kurset Basic Knife Defence  for å lære hvordan en bør opptre hvis en blir angrepet med kniv og teorier bak knivtrening.

KADENA DE MANO, ” Chain of Hands”Kadena demano bilde, albu angrep

Kadena  er nærkampsystemet innen Kali Sikaran. Kadena innebærer korte, raske slag med hender og albuer. Samtidige slag og blokkeringer, slagkombinasjoner og avanserte ”flow”-driller trenes innen dette systemet.

Kadene de Mano utgjør et realistisk selvforsvar i et moderne miljø, som f.eks. tar hensyn til situasjoner hvor det er trangt eller vanskelig å bevege seg. Når en trener Kadena er “flow” viktig. Utøveren må kunne reagere fra en avslappet tilstand til fart/kraft i løpet av kort tid.

En utfordrende og effektiv kampkunst